Javni razpis

»Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

V okviru projektnih aktivnosti smo v podjetju postavili Showroom v južnem delu Nemčije ter preko agenta krepili blagovno znamko z aktivnim oglaševanjem na različnih spletnih portalih, revijah, video posnetki ter prevodi navodil z namenom nadaljnega razvoja in optimalnega izvajanja delovnih nalog. Namen operacije je bil preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija poteka 1 leto.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Public tender

»Marketing of commercial brands on foreign markets via showrooms«

In accordance with the tender »Marketing of brands on foreign markets via showrooms«, that is co-financed by the Republic of Slovenia and European Union from European regional development fund (ERDF), LXNAV d.o.o. was successful in acquiring funds for establishing a showroom in Germany and for working with the local agent on the German market.

As part of this project activities we established a showroom in south Germany and marketed our brand via a local agent who was in charge of advertising on websites, social media, magazines, video and translations of our promotional material and user manuals and other related activities.

The goal of the operation was to achieve bigger publicity, reach out to more customers, increase our business cooperation in the foreign market and increase our internationalization level.

The operation was founded by the Republic of Slovenia and the European Union via European funds for regional development. Operation will last for 1 year.

You can read more about the EU funds at www.eu-skladi.si.